Nowości  Obserwatoria astronomiczne    
 


Obserwatoria astronomiczne > Pod Fromborkiem otwarto Park Astronomiczny

2015-08-18 Pod Fromborkiem otwarto Park Astronomiczny

W połowie drogi między Fromborkiem a miejscowością Ronin, na tzw. Górze Żurawiej, otworzono Park Astronomiczny.

Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku powstał dzięki rozbudowie istniejącego od 1981 roku obserwatorium astronomicznego. Jest to miejsce, w którym można zaobserwować jak zmieniały się przyrządy astronomiczne na przestrzeni kilkuset lat - od wieku XVI do XX.


Park astronomiczny (grafika: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku)

W położonym 2 km od Fromborka parku oglądać można:

  • kopie instrumentów Mikołaja Kopernika, który był jednym z ostatnich astronomów korzystających z instrumentów, jakich używano w starożytności
  • kopie lunet, których używali Jezuici w Kaliszu na początku XVII wieku do obserwacji plam słonecznych,
  • XX-wieczna kamera do wykonywania zdjęć sztucznych satelitów Ziemi
  • dziewiętnastowieczne i dwudziestowieczne teleskopy.

Aby w przyszłości odwiedzający to miejsce mogli zapoznać się z przedteleskopowymi sposobami obserwacji nieba, specjalnie dla parku zostanie wykonana rekonstrukcja instrumentarium Mikołaja Kopernika. Planowana jest także rekonstrukcja XVII-wiecznych lunet, tzw. kaliskich, które były używane przez jezuitów w Kaliszu do obserwacji plam na Słońcu.

Park Astronomiczny powstał z środków unijnych i województwa warmińsko-mazurskiego.

Obserwatoria astronomiczne na serwisach społecznościowych: